LITERATURA PODSTAWOWA
[1] Biegus A.: Stalowe budynki halowe, Arkady, Warszawa 2003,
[2] Goczek J., Supeł Ł., Gajdzicki M.: 
Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Politechnika Łódzka, 2011.
[3] Kozłowski A. (pod redakcją): Konstrukcje stalowe.
Część 1: Wybrane elementy i połączenia
Część 2: Stropy i pomost, Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1
Część 3: Hale i wiaty,
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009
[4] Kozłowski A., Bródka J.: Stalowe budynki szkieletowe, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2003
[5] Łubinski M., Filipowicz A., Żółkowski W.: 
Konstrukcje metalowe cz. II, Arkady,  Warszawa 2000
[6] Pałkowski Sz.: Konstrukcje Stalowe. 
Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania, PWN, 2009
[7] Pawłowski A., Cała I.: Budynki Wysokie. Politechnika Warszawska, Warszawa 2006
[8] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe: podstawy i elementy.
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006
[9] Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1997,
[10] Żmuda J.: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1: Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice, PWN, Warszawa 2016
[11] BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom V Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń, Arkady 2010

Normy

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
[2] PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Część 1-5: Blachownice,
[3] PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Część 1-8: Projektowanie węzłów.

Tablice

[1] Żyburtowicz M., Bogucki W., Tablice do projektowania konstrukcji metalowych