Opracowanie ćwiczenia nr 1

ĆWICZENIE 1
Kratownica