Poniżej zamieściłem pliki, które pozwolą na zajęciach zrealizować zadane ćwiczenie: