Poprawę na zjeździe nr 9 nie zdał tylko pan Łukasz Kotterba.

Wyniki kolokwium nr 2
- studia dzienne - poprawa dnia 18.01.2017   ZKMK2ST
- studia zaoczne - poprawia na następnym zjeździe, ZKMK2NST
osoby, które mają braki w napisanych kolokwiach oczywiście muszą je wypełnić, 
osoby, które pisały oba kolokwia, przy zaliczonym nr 2 zaliczone zostaje im kolokwium nr 1.

Osoby, które nie zaliczyły kolokwium nr 2 - piszą z niego poprawę na następnym zjeździe

POPRAWA tylko z kolokwium nr 2 w przypadku nie zaliczenia obu kolokwiów - bonus dla osób, które pisały oba kolokwia
osoby które nie pisały któregoś z kolokwiów muszą braki uzupełnić


ZKM - oceny kolokwium nr 1

Rys - suwnica 3
Rys - suwnica 2
Rys - suwnica 1

Kolokwium nr 2